pb.pl
1,4000 zł
-3,45% -0,0500 zł
Orco Property Group SA (OPG)

Wyniki finansowe - ORCOGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 6 817 579 753 200
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 3 443 2 590 89 -763
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 38 808 3 415 73 883 1 606
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 154 052 2 562 60 050 1 300
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 3 443 2 590 89 -763
Aktywa (tys. euro) 613 666 1 022 637 1 088 967 1 158 999
Kapitał własny (tys. euro)* 412 798 420 010 485 682 488 684
Liczba akcji (tys. szt.) 1 314 507,629 1 314 507,629 1 314 507,629 1 314 507,629
Zysk na akcję (euro) 0,117 0,002 0,046 0,001
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,314 0,320 0,369 0,372
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej