pb.pl
1,4000 zł
-3,45% -0,0500 zł
Orco Property Group SA (OPG)

Wyniki finansowe - ORCOGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 4 053 2 811 1 906 3 563
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) -1 266 -1 006 4 072 1 786
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 1 416 -3 719 14 957 1 306
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 377 -3 718 12 266 1 645
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) -1 266 -1 006 4 072 1 786
Aktywa (tys. euro) 378 562 376 517 383 797 376 595
Kapitał własny (tys. euro)* 204 402 202 024 293 836 295 970
Liczba akcji (tys. szt.) 3 145 076,290 3 145 076,290 1 314 507,629 1 314 507,629
Zysk na akcję (euro) 0,000 -0,001 0,009 0,001
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,065 0,064 0,224 0,225
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej