pb.pl
15,5500 zł
0,00% 0,0000 zł
Industrial Milk Company SA (IMC)

Wyniki finansowe - IMCOMPANY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2008 IV Q 2009 I Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 7 598
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 -628
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 -940
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 -22
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 907
EBITDA (tys. euro) 0 0 279
Aktywa (tys. euro) 65 821 86 503 83 218
Kapitał własny (tys. euro)* 28 709 43 933 44 144
Liczba akcji (tys. szt.) 24 800,000 24 800,000 24 800,000
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 -0,001
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,158 1,771 1,780
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej