pb.pl
14,6000 zł
1,04% 0,1500 zł
Industrial Milk Company SA (IMC)

Wyniki finansowe - IMCOMPANY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2008 IV Q 2009 I Q 2010 II Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 7 598 19 556
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 -628 10 327
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 -940 9 838
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 -22 9 850
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 907 893
EBITDA (tys. euro) 0 0 279 11 220
Aktywa (tys. euro) 65 821 86 503 83 218 93 492
Kapitał własny (tys. euro)* 28 709 43 933 44 144 54 521
Liczba akcji (tys. szt.) 24 800,000 24 800,000 24 800,000 24 800,000
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 -0,001 0,397
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,158 1,771 1,780 2,198
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej