pb.pl
12,0000 zł
-0,83% -0,1000 zł
Industrial Milk Company SA (IMC)

Wyniki finansowe - IMCOMPANY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 55 523 33 937 73 254 37 022
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) -5 948 -7 409 34 386 12 274
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -9 816 -8 194 33 053 7 727
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -10 241 -8 233 32 695 7 859
Amortyzacja (tys. euro) 2 219 3 250 3 306 3 088
EBITDA (tys. euro) -3 729 -4 159 37 692 15 362
Aktywa (tys. euro) 180 094 196 586 240 928 227 580
Kapitał własny (tys. euro)* 103 549 103 385 138 030 121 020
Liczba akcji (tys. szt.) 31 300,000 31 300,000 31 300,000 31 300,000
Zysk na akcję (euro) -0,327 -0,263 1,045 0,251
Wartość księgowa na akcję (euro) 3,308 3,303 4,410 3,866
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej