pb.pl
15,3500 zł
0,00% 0,0000 zł
Industrial Milk Company SA (IMC)

Wyniki finansowe - IMCOMPANY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 67 726 26 125 55 523 33 937
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 37 572 297 -5 948 -7 409
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 35 956 -2 674 -9 816 -8 194
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 36 043 -2 526 -10 241 -8 233
Amortyzacja (tys. euro) 2 300 2 273 2 219 3 250
EBITDA (tys. euro) 39 872 2 570 -3 729 -4 159
Aktywa (tys. euro) 210 077 204 125 180 094 196 586
Kapitał własny (tys. euro)* 100 932 99 202 103 549 103 385
Liczba akcji (tys. szt.) 31 300,000 31 300,000 31 300,000 31 300,000
Zysk na akcję (euro) 1,152 -0,081 -0,327 -0,263
Wartość księgowa na akcję (euro) 3,225 3,169 3,308 3,303
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej