pb.pl
14,6000 zł
1,04% 0,1500 zł
Industrial Milk Company SA (IMC)

Wyniki finansowe - IMCOMPANY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 26 125 55 523 33 937 73 254
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 297 -5 948 -7 409 34 386
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -2 674 -9 816 -8 194 33 053
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -2 526 -10 241 -8 233 32 695
Amortyzacja (tys. euro) 2 273 2 219 3 250 3 306
EBITDA (tys. euro) 2 570 -3 729 -4 159 37 692
Aktywa (tys. euro) 204 125 180 094 196 586 240 928
Kapitał własny (tys. euro)* 99 202 103 549 103 385 138 030
Liczba akcji (tys. szt.) 31 300,000 31 300,000 31 300,000 31 300,000
Zysk na akcję (euro) -0,081 -0,327 -0,263 1,045
Wartość księgowa na akcję (euro) 3,169 3,308 3,303 4,410
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej