pb.pl
14,6000 zł
1,04% 0,1500 zł
Industrial Milk Company SA (IMC)

Wyniki finansowe - IMCOMPANY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 36 298 55 983 40 164 67 726
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 3 333 -249 -3 115 37 572
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -2 582 -8 091 -5 679 35 956
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -2 431 -8 478 -5 748 36 043
Amortyzacja (tys. euro) 2 829 2 725 2 213 2 300
EBITDA (tys. euro) 6 162 2 476 -902 39 872
Aktywa (tys. euro) 203 683 158 945 169 358 210 077
Kapitał własny (tys. euro)* 78 775 65 609 60 723 100 932
Liczba akcji (tys. szt.) 31 300,000 31 300,000 31 300,000 31 300,000
Zysk na akcję (euro) -0,078 -0,271 -0,184 1,152
Wartość księgowa na akcję (euro) 2,517 2,096 1,940 3,225
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej