pb.pl
15,3500 zł
0,00% 0,0000 zł
Industrial Milk Company SA (IMC)

Wyniki finansowe - IMCOMPANY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 68 558 36 298 55 983 40 164
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 40 206 3 333 -249 -3 115
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 38 562 -2 582 -8 091 -5 679
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 38 494 -2 431 -8 478 -5 748
Amortyzacja (tys. euro) 2 862 2 829 2 725 2 213
EBITDA (tys. euro) 43 068 6 162 2 476 -902
Aktywa (tys. euro) 212 739 203 683 158 945 169 358
Kapitał własny (tys. euro)* 86 172 78 775 65 609 60 723
Liczba akcji (tys. szt.) 31 300,000 31 300,000 31 300,000 31 300,000
Zysk na akcję (euro) 1,230 -0,078 -0,271 -0,184
Wartość księgowa na akcję (euro) 2,753 2,517 2,096 1,940
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej