pb.pl
14,6000 zł
1,04% 0,1500 zł
Industrial Milk Company SA (IMC)

Wyniki finansowe - IMCOMPANY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 26 037 45 220 30 092 68 558
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) -2 418 6 425 2 700 40 206
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -6 992 -9 546 -6 400 38 562
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -6 753 -9 832 -5 691 38 494
Amortyzacja (tys. euro) 1 389 1 435 2 832 2 862
EBITDA (tys. euro) -1 029 7 860 5 532 43 068
Aktywa (tys. euro) 170 848 174 627 164 203 212 739
Kapitał własny (tys. euro)* 31 703 55 476 42 169 86 172
Liczba akcji (tys. szt.) 31 300,000 31 300,000 31 300,000 31 300,000
Zysk na akcję (euro) -0,216 -0,314 -0,182 1,230
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,013 1,772 1,347 2,753
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej