pb.pl
15,3500 zł
0,00% 0,0000 zł
Industrial Milk Company SA (IMC)

Wyniki finansowe - IMCOMPANY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 74 644 26 037 45 220 30 092
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 46 660 -2 418 6 425 2 700
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 52 018 -6 992 -9 546 -6 400
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 51 814 -6 753 -9 832 -5 691
Amortyzacja (tys. euro) 1 384 1 389 1 435 2 832
EBITDA (tys. euro) 48 044 -1 029 7 860 5 532
Aktywa (tys. euro) 185 015 170 848 174 627 164 203
Kapitał własny (tys. euro)* 39 952 31 703 55 476 42 169
Liczba akcji (tys. szt.) 31 300,000 31 300,000 31 300,000 31 300,000
Zysk na akcję (euro) 1,655 -0,216 -0,314 -0,182
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,276 1,013 1,772 1,347
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej