pb.pl
20,84 zł
-1,14% -0,24 zł
Play Communications S.A. (PLY)

Informacje o spółce - PLAY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Krajowy operator sieci telefonii komórkowej, oferujący szeroki zakres usług telekomunikacyjnych: usługi głosowe, usługi transmisji danych, wiadomości tekstowe, usługi wideo, a także usługi dodane oraz sprzedaż telefonów komórkowych i innych urządzeń.

Dane teleadresowe

Ulica: 4/6, rue du Fort Bourbon
Kod: L1249
Miejscowość: Luksemburg
Kraj: Zagranica
Telefon: +35220600231
Fax:
Internet: www.playcommunications.com
Email:

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Play Communications SA
Prezes: Harion, Jean-Marc
Sektor: telekomunikacja
EKD:
Liczba akcji: 253 708 444
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 2 600 (2017r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audit sp. z o.o. sp.k.
NIP:
KRS: B183803
EKD:
Ticker GPW: PLY
ISIN: LU1642887738

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 5 302 506 479,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 253 708 444 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 147 467 914
Liczba głosów na WZA: 253 708 444 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,12%
Kapitał akcyjny: 30 445,01 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 147 467 914
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,12%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,88%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Telco Holdings S.à r.l. poprzez Kebourne Invest 69 321 279 (27,32%) 69 321 279 (27,32%) 2018-11-05 -
Tollerton Investments Limited 64 598 972 (25,46%) 64 598 972 (25,46%) 2017-08-11 -
Nationale-Nederlanden OFE 13 547 663 (5,34%) 13 547 663 (5,34%) 2018-11-09 NFT, CDC, 08N, ELB, PGO, ENT, MPH, CNG, FRO, ABE, ATG, ATR, CLE, INP, KGH, PKO, UNI, TOR, MGT, ACG, BDX, MNI, LTX, MDG, TRN, MSP, CAR, RDL, AML, ECH, PRT, EMT, KTY, MVP, LVC, ATT, APR, RFK, STL, SWG, FMF, BAH, TEN, MNC, SLV, POZ, BFT, GKI, PKP, AMC, MIL, PND, PEO, FTE, PZU, SNK, MAB, NWG, TIM, TPE, WWL, ZEP, ZMT, CMP, ACP, ATD, ERB, IND, LEN, LBT, MCR, PWX, QRS, RON, TAR, CDR, IZB, PKN, PFL, AGO, LCC, RWL, ART, EAT, LRQ, BTM, QMK, PSW, HRS, ALR, VST, BBD, ORB, RBW, SGN, BKM, PEP, CCC, KGL, MON, BRS, CIE, DCR, KRU,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe cena nominalna 0,00012 EUR 250 000 000
0,00
0,00 0,00 250 000 000
30 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-07-27
akcje zwykłe cena nominalna 0,00012 EUR, cena emisyjna w PLN 3 170 119
114 124 284,00
0,00 36,00 253 170 119
30 380,41
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-27
akcje zwykłe cena nominalna 0,00012 EUR, cena emisyjna w PLN 538 325
0,00
0,00 0,00 253 708 444
30 445,01
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-05-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,57 zł
2018-05-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,57 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Harion, Jean-Marc Prezes Zarządu / w P4 sp. z o.o. 2018-08-01 -
Cronberg, Hans Axel Członek Zarządu / w P4 sp. z o.o. 2015-01-01 -
Wawrzynowicz Michał Członek Zarządu / w P4 sp. z o.o. 2015-01-01 -
Püchert Holger Członek Zarządu / w P4 sp. z o.o. 2017-06-21 -
Kuriata Piotr Członek Zarządu / w P4 sp. z o.o. 2019-02-01 -
Klesyk Andrzej Dyrektor 2017-06-21 -
Olechowski Andrzej Dyrektor 2017-06-21 HANDLOWY - Przewodniczący RN
McInroy Bruce Dyrektor 2017-06-21 -
Cetin Serdar Dyrektor 2017-06-21 -
Tillieux Patrick Dyrektor 2017-06-21 -
Billis Vasileios Dyrektor 2017-06-21 -
Bourlas Rouben Dyrektor 2018-07-25 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Karagiannis Ioannis Przewodniczący RN 2017-06-21 -