pb.pl
21,02 zł
0,10% 0,02 zł
Play Communications S.A. (PLY)

Wyniki finansowe - PLAY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 1 739 513 1 637 200 1 688 059 1 706 633
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 360 237 321 700 365 663 345 704
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 265 430 226 600 266 753 257 418
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 142 895 152 900 199 702 189 807
Amortyzacja (tys. euro) 203 639 188 500 197 819 198 178
EBITDA (tys. euro) 563 876 510 200 563 482 543 882
Aktywa (tys. euro) 8 830 969 8 566 700 8 191 651 8 216 782
Kapitał własny (tys. euro)* -212 579 -119 000 -596 139 -395 559
Liczba akcji (tys. szt.) 253 708,444 253 708,444 253 708,444 253 708,444
Zysk na akcję (euro) 0,563 0,603 0,787 0,748
Wartość księgowa na akcję (euro) -0,838 -0,469 -2,350 -1,559
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej