pb.pl
21,44 zł
1,61% 0,34 zł
Play Communications S.A. (PLY)

Wyniki finansowe - PLAY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 1 628 737 1 720 900 1 739 559 1 637 200
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 122 032 311 300 360 183 321 700
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 55 888 246 700 265 410 226 600
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 39 041 186 900 142 846 152 900
Amortyzacja (tys. euro) 218 738 184 400 203 656 188 500
EBITDA (tys. euro) 340 770 495 700 563 839 510 200
Aktywa (tys. euro) 10 380 212 8 341 600 8 830 969 8 566 700
Kapitał własny (tys. euro)* 1 395 872 -363 400 -212 579 -119 000
Liczba akcji (tys. szt.) 250 000,000 253 708,444 253 708,444 253 708,444
Zysk na akcję (euro) 0,156 0,737 0,563 0,603
Wartość księgowa na akcję (euro) 5,583 -1,432 -0,838 -0,469
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej