pb.pl
22,7600 zł
-2,07% -0,4800 zł
Play Communications S.A. (PLY)

Wyniki finansowe - PLAY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 1 637 200 1 688 059 1 706 633 1 807 165
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 321 700 365 663 345 704 337 567
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 226 600 266 753 257 418 246 897
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 152 900 199 702 189 807 202 187
Amortyzacja (tys. euro) 188 500 197 819 198 178 204 772
EBITDA (tys. euro) 510 200 563 482 543 882 542 339
Aktywa (tys. euro) 8 566 700 8 191 651 8 216 782 8 520 538
Kapitał własny (tys. euro)* -119 000 -596 139 -395 559 -200 538
Liczba akcji (tys. szt.) 253 708,444 253 708,444 253 708,444 253 708,444
Zysk na akcję (euro) 0,603 0,787 0,748 0,797
Wartość księgowa na akcję (euro) -0,469 -2,350 -1,559 -0,790
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej