pb.pl
17,14 zł
5,67% 0,92 zł
Play Communications S.A. (PLY)

Wyniki finansowe - PLAY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 1 720 900 1 739 559 1 637 200 1 688 059
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 311 300 360 183 321 700 365 663
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 246 700 265 410 226 600 266 753
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 186 900 142 846 152 900 199 702
Amortyzacja (tys. euro) 184 400 203 656 188 500 197 819
EBITDA (tys. euro) 495 700 563 839 510 200 563 482
Aktywa (tys. euro) 8 341 600 8 830 969 8 566 700 8 191 651
Kapitał własny (tys. euro)* -363 400 -212 579 -119 000 -596 139
Liczba akcji (tys. szt.) 253 708,444 253 708,444 253 708,444 253 708,444
Zysk na akcję (euro) 0,737 0,563 0,603 0,787
Wartość księgowa na akcję (euro) -1,432 -0,838 -0,469 -2,350
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej