pb.pl

Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

LUK02

Wartość jednostki: 181,83 zł
Aktywa: 54 569 700 zł
Max 1R: 198,30 zł
Min 1R: 153,61 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: zrównoważone
Rodzaj: mieszane polskie zrównoważone
Towarzystwo: Santander TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie zrównoważone
1D 180,75 0,60% 0,41%
7D 177,09 2,68% 1,64%
1M 172,92 5,15% 3,35%
3M 180,68 0,64% -0,23%
6M 194,52 -6,52% -5,39%
1R 188,92 -3,75% -3,16%
3L 191,20 -4,83% -5,59%
YTD 197,26 -6,63% -5,25%

Najlepsze fundusze mieszane polskie zrównoważone

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 701,15 zł 15,77%
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 117,02 zł 8,24%
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 120,97 zł -0,20%
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 122,00 zł -0,32%
NN Zrównoważony (NN FIO) 306,60 zł -1,47%