pb.pl
14,0000 zł
-11,39% -1,8000 zł
Astarta Holding NV (AST)

Wyniki finansowe - ASTARTA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2003 IV Q 2004 IV Q 2005
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 20 880
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 288
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 -138
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 -1 305
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0 288
Aktywa (tys. euro) 37 452 47 896 0
Kapitał własny (tys. euro)* 16 560 18 209 0
Liczba akcji (tys. szt.) 20 000,000 20 000,000 20 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 -0,065
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,828 0,910 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej