pb.pl
0,8250 zł
-0,60% -0,0050 zł
Ronson Europe NV (RON)

Wyniki finansowe - RONSON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 40 833 66 023 76 934 35 994
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) -1 695 5 674 11 981 2 396
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -2 631 4 494 10 967 1 401
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -2 340 3 484 8 680 1 026
Amortyzacja (tys. euro) 254 249 244 245
EBITDA (tys. euro) -1 441 5 923 12 225 2 641
Aktywa (tys. euro) 805 121 865 693 865 461 870 789
Kapitał własny (tys. euro)* 343 480 346 898 345 517 346 423
Liczba akcji (tys. szt.) 164 010,813 164 010,813 164 010,813 164 010,813
Zysk na akcję (euro) -0,014 0,021 0,053 0,006
Wartość księgowa na akcję (euro) 2,094 2,115 2,107 2,112
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej