pb.pl
0,4200 zł
-8,70% -0,0400 zł
Milkiland N.V. (MLK)

Wyniki finansowe - MILKILAND

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 36 124 32 595 33 898 29 513
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) -1 662 -1 676 -6 710 -1 789
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -4 871 -10 865 -7 069 -3 882
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -4 858 -10 886 -6 658 -3 691
Amortyzacja (tys. euro) 2 386 2 362 3 337 2 217
EBITDA (tys. euro) 724 686 -3 373 428
Aktywa (tys. euro) 167 606 160 025 151 909 161 348
Kapitał własny (tys. euro)* 9 337 885 -6 452 -7 946
Liczba akcji (tys. szt.) 31 250,000 31 250,000 31 250,000 31 250,000
Zysk na akcję (euro) -0,155 -0,348 -0,213 -0,118
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,299 0,028 -0,206 -0,254
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej