pb.pl
0,3600 zł
0,00% 0,0000 zł
Milkiland N.V. (MLK)

Wyniki finansowe - MILKILAND

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 32 595 33 898 29 513 36 368
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) -1 676 -6 710 -1 789 -7 322
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -10 865 -7 069 -3 882 -3 642
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -10 886 -6 658 -3 691 -3 572
Amortyzacja (tys. euro) 2 362 3 337 2 217 1 923
EBITDA (tys. euro) 686 -3 373 428 -5 399
Aktywa (tys. euro) 160 025 151 909 161 348 167 699
Kapitał własny (tys. euro)* 885 -6 452 -7 946 -14 330
Liczba akcji (tys. szt.) 31 250,000 31 250,000 31 250,000 31 250,000
Zysk na akcję (euro) -0,348 -0,213 -0,118 -0,114
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,028 -0,206 -0,254 -0,459
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej