pb.pl
0,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Milkiland N.V. (MLK)

Wyniki finansowe - MILKILAND

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 37 549 31 005 34 941 30 089
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) -2 456 1 856 -2 425 -74
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 1 107 2 748 -12 214 2 636
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 288 3 041 -12 184 2 370
Amortyzacja (tys. euro) 2 642 1 424 4 202 2 160
EBITDA (tys. euro) 186 3 280 1 777 2 086
Aktywa (tys. euro) 167 507 153 468 160 415 161 129
Kapitał własny (tys. euro)* 4 449 636 11 692 11 173
Liczba akcji (tys. szt.) 31 250,000 31 250,000 31 250,000 31 250,000
Zysk na akcję (euro) 0,009 0,097 -0,390 0,076
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,142 0,020 0,374 0,358
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej