pb.pl
0,3600 zł
0,00% 0,0000 zł
Milkiland N.V. (MLK)

Wyniki finansowe - MILKILAND

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 31 005 34 941 30 089 36 124
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 1 856 -2 425 -74 -1 662
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 2 748 -12 214 2 636 -4 871
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 3 041 -12 184 2 370 -4 858
Amortyzacja (tys. euro) 1 424 4 202 2 160 2 386
EBITDA (tys. euro) 3 280 1 777 2 086 724
Aktywa (tys. euro) 153 468 160 415 161 129 167 606
Kapitał własny (tys. euro)* 636 11 692 11 173 9 337
Liczba akcji (tys. szt.) 31 250,000 31 250,000 31 250,000 31 250,000
Zysk na akcję (euro) 0,097 -0,390 0,076 -0,155
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,020 0,374 0,358 0,299
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej