pb.pl
0,4000 zł
21,21% 0,0700 zł
Milkiland N.V. (MLK)

Wyniki finansowe - MILKILAND

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 37 341 39 071 33 972 36 916
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) -1 313 -1 095 -3 088 3 613
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 1 661 -9 842 -12 349 1 117
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 1 318 -9 727 -14 067 1 183
Amortyzacja (tys. euro) 2 699 2 570 2 411 2 093
EBITDA (tys. euro) 1 386 1 475 -677 5 706
Aktywa (tys. euro) 186 109 180 187 168 456 170 595
Kapitał własny (tys. euro)* 25 329 19 481 5 805 4 279
Liczba akcji (tys. szt.) 31 250,000 31 250,000 31 250,000 31 250,000
Zysk na akcję (euro) 0,042 -0,311 -0,450 0,038
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,811 0,623 0,186 0,137
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej