pb.pl
0,3600 zł
0,00% 0,0000 zł
Milkiland N.V. (MLK)

Wyniki finansowe - MILKILAND

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 39 071 33 972 36 916 37 549
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) -1 095 -3 088 3 613 -2 456
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -9 842 -12 349 1 117 1 107
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -9 727 -14 067 1 183 288
Amortyzacja (tys. euro) 2 570 2 411 2 093 2 642
EBITDA (tys. euro) 1 475 -677 5 706 186
Aktywa (tys. euro) 180 187 168 456 170 595 167 507
Kapitał własny (tys. euro)* 19 481 5 805 4 279 4 449
Liczba akcji (tys. szt.) 31 250,000 31 250,000 31 250,000 31 250,000
Zysk na akcję (euro) -0,311 -0,450 0,038 0,009
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,623 0,186 0,137 0,142
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej