pb.pl
0,3600 zł
0,00% 0,0000 zł
Milkiland N.V. (MLK)

Wyniki finansowe - MILKILAND

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 48 467 45 151 36 374 37 341
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) -8 102 -19 147 1 -1 313
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -14 104 -34 354 -16 194 1 661
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -13 954 -34 983 -16 328 1 318
Amortyzacja (tys. euro) 2 453 3 025 2 599 2 699
EBITDA (tys. euro) -5 649 -16 122 2 600 1 386
Aktywa (tys. euro) 198 780 186 550 173 450 186 109
Kapitał własny (tys. euro)* 47 777 34 650 25 932 25 329
Liczba akcji (tys. szt.) 31 250,000 31 250,000 31 250,000 31 250,000
Zysk na akcję (euro) -0,447 -1,119 -0,522 0,042
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,529 1,109 0,830 0,811
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej