pb.pl
0,4000 zł
21,21% 0,0700 zł
Milkiland N.V. (MLK)

Wyniki finansowe - MILKILAND

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 51 077 48 467 45 151 36 374
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 1 332 -8 102 -19 147 1
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 11 462 -14 104 -34 354 -16 194
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 10 988 -13 954 -34 983 -16 328
Amortyzacja (tys. euro) 3 383 2 453 3 025 2 599
EBITDA (tys. euro) 4 715 -5 649 -16 122 2 600
Aktywa (tys. euro) 222 477 198 780 186 550 173 450
Kapitał własny (tys. euro)* 64 000 47 777 34 650 25 932
Liczba akcji (tys. szt.) 31 250,000 31 250,000 31 250,000 31 250,000
Zysk na akcję (euro) 0,352 -0,447 -1,119 -0,522
Wartość księgowa na akcję (euro) 2,048 1,529 1,109 0,830
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej