pb.pl
31,2000 zł
-2,50% -0,8000 zł
Fortuna sázková kancelář, a.s. (FEG)

Wyniki finansowe - FORTUNA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 IV Q 2016 II Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0 0 0
Aktywa (tys. euro) 121 607 121 545 256 426 336 528
Kapitał własny (tys. euro)* 56 061 59 276 63 008 76 955
Liczba akcji (tys. szt.) 52 000,000 52 000,000 52 000,000 52 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,078 1,140 1,212 1,480
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej