pb.pl
31,2000 zł
-2,50% -0,8000 zł
Fortuna sázková kancelář, a.s. (FEG)

Wyniki finansowe - FORTUNA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2014 IV Q 2014 II Q 2015 IV Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0 0 0
Aktywa (tys. euro) 86 930 90 329 94 058 115 017
Kapitał własny (tys. euro)* 24 271 29 861 35 565 51 017
Liczba akcji (tys. szt.) 52 000,000 52 000,000 52 000,000 52 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,467 0,574 0,684 0,981
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej