pb.pl
31,2000 zł
-2,50% -0,8000 zł
Fortuna sázková kancelář, a.s. (FEG)

Wyniki finansowe - FORTUNA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2012 IV Q 2012 II Q 2013 IV Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0 0 0
Aktywa (tys. euro) 89 034 95 040 88 064 91 026
Kapitał własny (tys. euro)* 40 739 48 953 19 635 26 761
Liczba akcji (tys. szt.) 52 000,000 52 000,000 52 000,000 52 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,783 0,941 0,378 0,515
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej