pb.pl
31,2000 zł
-2,50% -0,8000 zł
Fortuna sázková kancelář, a.s. (FEG)

Wyniki finansowe - FORTUNA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2010 IV Q 2010 II Q 2011 IV Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0 0 0
Aktywa (tys. euro) 86 092 95 804 87 122 93 855
Kapitał własny (tys. euro)* 34 651 52 007 46 061 46 702
Liczba akcji (tys. szt.) 50 000,000 52 000,000 52 000,000 52 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,693 1,000 0,886 0,898
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej