pb.pl
31,2000 zł
-2,50% -0,8000 zł
Fortuna sázková kancelář, a.s. (FEG)

Wyniki finansowe - FORTUNA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 IV Q 2008 IV Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 0
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0 0
Aktywa (tys. euro) 85 262 113 250 120 706
Kapitał własny (tys. euro)* 12 336 28 108 40 483
Liczba akcji (tys. szt.) 50 000,000 50 000,000 50 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,247 0,562 0,810
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej