pb.pl
73,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Ovostar Union NV (OVO)

Wyniki finansowe - OVOSTAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 21 818 23 647 4 941 23 660
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) -328 -1 027 -22 619 1 043
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -819 -1 046 -22 898 1 185
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -918 -1 030 -22 458 1 161
Amortyzacja (tys. euro) 872 989 1 179 1 080
EBITDA (tys. euro) 544 -38 -21 440 2 123
Aktywa (tys. euro) 156 315 165 569 145 815 126 048
Kapitał własny (tys. euro)* 130 510 140 918 119 832 101 837
Liczba akcji (tys. szt.) 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000
Zysk na akcję (euro) -0,153 -0,172 -3,743 0,194
Wartość księgowa na akcję (euro) 21,752 23,486 19,972 16,973
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej