pb.pl
1,0200 zł
-11,30% -0,1300 zł
Peixin International Group NV (PEX)

Wyniki finansowe - PEIXIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 19 130 17 705 19 980 15 712
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 5 928 5 265 4 892 3 967
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 5 875 5 175 4 840 4 231
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 4 991 4 364 4 255 3 648
Amortyzacja (tys. euro) 587 454 621 704
EBITDA (tys. euro) 6 515 5 719 5 513 4 671
Aktywa (tys. euro) 60 196 69 251 71 539 85 994
Kapitał własny (tys. euro)* 49 010 57 290 63 782 74 704
Liczba akcji (tys. szt.) 13 000,000 13 000,000 13 000,000 13 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,384 0,336 0,327 0,281
Wartość księgowa na akcję (euro) 3,770 4,407 4,906 5,746
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej