pb.pl
1,0200 zł
-11,30% -0,1300 zł
Peixin International Group NV (PEX)

Wyniki finansowe - PEIXIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 16 805 15 603 16 409 12 434
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 5 401 4 851 5 263 3 790
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 5 359 4 813 5 212 3 802
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 4 619 3 980 4 541 3 213
Amortyzacja (tys. euro) 402 408 382 523
EBITDA (tys. euro) 5 803 5 259 5 645 4 313
Aktywa (tys. euro) 44 844 49 402 50 071 58 405
Kapitał własny (tys. euro)* 32 274 35 311 42 236 45 092
Liczba akcji (tys. szt.) 12 000,000 12 000,000 13 000,000 13 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,385 0,332 0,349 0,247
Wartość księgowa na akcję (euro) 2,690 2,943 3,249 3,469
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej