pb.pl
1,0200 zł
-11,30% -0,1300 zł
Peixin International Group NV (PEX)

Wyniki finansowe - PEIXIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 III Q 2012 IV Q 2012 I Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 10 303 13 747 10 590
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 2 991 3 860 3 118
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 2 922 3 778 3 142
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 2 449 3 166 2 630
Amortyzacja (tys. euro) 0 293 327 397
EBITDA (tys. euro) 0 3 284 4 187 3 515
Aktywa (tys. euro) 27 003 0 34 628 0
Kapitał własny (tys. euro)* 19 298 0 24 130 0
Liczba akcji (tys. szt.) 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,204 0,264 0,219
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,608 0,000 2,011 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej