pb.pl
1,7500 zł
-1,13% -0,0200 zł
Plaza Centers NV (PLZ)

Wyniki finansowe - PLAZACNTR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 II Q 2018 IV Q 2018 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0 0 0
Aktywa (tys. euro) 140 675 89 719 61 940 60 000
Kapitał własny (tys. euro)* 8 363 -814 -29 401 -40 035
Liczba akcji (tys. szt.) 6 855,603 6 855,603 6 855,603 6 855,603
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,220 -0,119 -4,289 -5,840
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej