pb.pl
6,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Globalworth Poland Real Estate N.V. (GPR)

Wyniki finansowe - GPRE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 16 776 18 262 24 371 43 300
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 13 611 28 609 18 689 29 633
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 8 870 15 771 16 349 28 196
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 6 601 16 492 11 729 29 858
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 13 611 28 609 18 689 29 633
Aktywa (tys. euro) 823 531 1 125 119 1 133 955 1 319 051
Kapitał własny (tys. euro)* 251 372 699 275 711 004 705 329
Liczba akcji (tys. szt.) 156 133,179 156 133,179 156 133,179 156 133,179
Zysk na akcję (euro) 0,042 0,106 0,075 0,191
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,610 4,479 4,554 4,517
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej