pb.pl

Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

OPE16

Wartość jednostki: 18,62 zł
Aktywa: 37 246 300 zł
Max 1R: 19,37 zł
Min 1R: 17,55 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: OPERA TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 18,62 0,00% -0,06%
7D 18,67 -0,27% -0,16%
1M 18,81 -0,96% -0,49%
3M 19,31 -3,57% -0,89%
6M 18,48 0,76% -1,21%
1R 18,06 3,10% -4,24%
3L 14,63 27,27% -0,44%
YTD 18,97 -1,85% -0,46%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,62 zł 3,10%
PZU FIZ Akord 116,68 zł 2,72%
PKO Globalnej Strategii FIZ 102,10 zł 1,70%
Investor FIZ 956,43 zł 1,51%
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 119,68 zł 0,06%