pb.pl

Alfa (Opoka FIZ)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

OPK11

Wartość jednostki: 111,77 zł
Aktywa: 153 235 000 zł
Max 1R: 117,61 zł
Min 1R: 111,77 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: OPOKA TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 111,77 0,00% -0,01%
7D 111,77 0,00% -0,11%
1M 114,92 -2,74% 0,04%
3M 112,00 -0,21% 0,38%
6M 117,38 -4,78% -0,84%
1R 115,77 -3,46% -0,04%
3L -- 5,28%
YTD 113,27 -1,32% 0,32%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Opera Za 3 Grosze FIZ 368,42 zł 22,63%
Skarbiec Magna FIZ 10818,05 zł 18,33%
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 187,68 zł 15,80%
CORUM Absolute Return FIZ 15838,39 zł 13,22%
Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ 1129,70 zł 12,97%