pb.pl

PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS01

Wartość jednostki: 127,62 zł
Aktywa: 1 132 440 000 zł
Max 1R: 128,56 zł
Min 1R: 117,87 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: zrównoważone
Rodzaj: mieszane polskie zrównoważone
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie zrównoważone
1D 127,27 0,27% 0,12%
7D 126,96 0,52% 0,21%
1M 125,38 1,81% 1,61%
3M 124,19 2,76% 1,38%
6M 122,26 4,38% 3,25%
1R 127 0,61% -2,30%
3L 118,99 7,25% 2,67%
YTD 122,54 2,93% 1,77%

Najlepsze fundusze mieszane polskie zrównoważone

Zarządzający

Zarządzający funduszemKarol Chrystowski
Rafał Dobrowolski
Rafał Matulewicz
Lech Mularzuk
Sławomir Sklinda
Artur Trela
Rafał Walczak
Łukasz Witkowski