PKO Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-07-21 144.99 +0.07%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.07% -0.28% +6.14% +14.94% +30.73%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Kapitał lokowany jest głównie w bezpieczne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe. W portfelu Funduszu może znaleźć się do 40% akcji. Obligacje i bony skarbowe powinny wynosić minimum 50%.