PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-10-23 147.68 +1.18%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +1.18% -0.34% +3.41% +21.77% +28.45%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Kapitał lokowany jest głównie w bezpieczne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe. W portfelu Funduszu może znaleźć się do 40% akcji. Obligacje i bony skarbowe powinny wynosić minimum 50%.