PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2015-01-29 150.25 +0.60%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.60% +1.58% +6.28% +21.52% +28.64%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Kapitał lokowany jest głównie w bezpieczne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe. W portfelu Funduszu może znaleźć się do 40% akcji. Obligacje i bony skarbowe powinny wynosić minimum 50%.