pb.pl

PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2015-07-28 149.20 -0.47%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -0.47% -0.23% +2.63% +18.05% +23.39%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Kapitał lokowany jest głównie w bezpieczne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe. W portfelu Funduszu może znaleźć się do 40% akcji. Obligacje i bony skarbowe powinny wynosić minimum 50%.