PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-10-30 148.24 +0.38%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.38% -0.09% +2.96% +20.62% +29.24%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Kapitał lokowany jest głównie w bezpieczne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe. W portfelu Funduszu może znaleźć się do 40% akcji. Obligacje i bony skarbowe powinny wynosić minimum 50%.