PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-11-24 149.01 +0.67%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.67% +0.91% +3.29% +25.84% +29.04%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Kapitał lokowany jest głównie w bezpieczne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe. W portfelu Funduszu może znaleźć się do 40% akcji. Obligacje i bony skarbowe powinny wynosić minimum 50%.