PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-07-30 87.03 -0.46%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -0.46% -0.38% +2.29% -3.11% +9.36%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.