PKO Strategicznej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-07-22 87.28 +0.17%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.17% -0.52% +2.53% -3.08% +10.17%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.