PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-10-30 89.77 +0.67%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.67% +0.34% -3.19% +6.24% +9.04%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.