PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-10-17 88.31 +0.02%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.02% -2.02% -3.08% +7.70% +7.43%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.