PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-12-17 87.48 -1.48%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -1.48% -2.29% -0.90% +10.97% +5.58%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.