PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-11-20 89.64 +0.15%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.15% +1.48% -2.82% +10.71% +9.08%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.