PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-08-28 88.57 +0.09%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.09% +1.22% +2.79% +10.13% +8.66%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.