PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2015-04-24 91.56 -0.08%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -0.08% +0.32% +6.30% +11.37% +4.96%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.