PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-10-22 89.02 +0.80%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.80% -1.20% -3.30% +8.36% +7.85%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.