pb.pl

PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS20

Wartość jednostki: 89,09 zł
Aktywa: 134 886 000 zł
Max 1R: 91,68 zł
Min 1R: 81,54 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: mieszane polskie aktywnej alokacji
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji
1D 88,66 0,48% -1,29%
7D 88,73 0,41% -1,26%
1M 90,1 -1,12% -2,21%
3M 84,64 5,26% 0,70%
6M 86,79 2,65% -3,22%
1R 91,68 -2,83% -10,24%
3L 88,42 1,54% -7,78%
YTD 84,48 4,42% -0,75%

Najlepsze fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 113,17 zł -1,76%
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 146,01 zł -1,89%
Pretium SFIO 9,48 zł -2,27%
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 89,09 zł -2,83%
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 89,09 zł -2,83%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKarol Chrystowski
Rafał Dobrowolski
Rafał Matulewicz
Lech Mularzuk
Sławomir Sklinda
Artur Trela
Rafał Walczak
Łukasz Witkowski