PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-11-25 90.31 +0.42%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.42% +1.21% -2.68% +14.45% +9.55%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.