pb.pl

PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2015-08-26 86.21 -2.50%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -2.50% -2.96% -3.08% +3.01% +0.97%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.