pb.pl

PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2015-07-30 88.92 +0.09%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.09% -0.88% +2.17% +7.12% +2.44%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.