PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-08-29 88.78 +0.44%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.44% +1.56% +2.53% +9.13% +8.92%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.