PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2015-07-03 89.61 -0.59%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -0.59% -1.21% +3.27% +7.15% +7.14%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.