PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2015-03-26 90.34 -0.87%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -0.87% -0.96% +5.50% +7.08% +3.90%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.