PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2015-01-29 90.21 -0.23%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -0.23% +1.51% +4.57% +7.07% +8.43%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.