PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2015-03-03 91.12 +0.12%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.12% +1.32% +7.57% +7.21% +9.98%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.