PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2015-05-21 92.05 -0.26%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -0.26% +0.43% +6.42% +17.53% +7.66%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.