PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-09-18 89.87 +0.12%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.12% +1.58% +1.58% +11.03% +10.18%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.