pb.pl

PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS20

Wartość jednostki: 91,95 zł
Aktywa: 126 590 000 zł
Max 1R: 93,43 zł
Min 1R: 81,54 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: mieszane polskie aktywnej alokacji
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji
1D 91,75 0,22% -1,43%
7D 92,76 -0,87% -2,00%
1M 92,11 -0,17% -1,29%
3M 88,19 4,26% 0,18%
6M 88,33 4,10% -0,86%
1R 85,88 7,07% -2,11%
3L 88,8 2,97% -7,64%
YTD 84,48 7,77% -0,27%

Najlepsze fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji

Zarządzający

Zarządzający funduszemKarol Chrystowski
Rafał Dobrowolski
Rafał Matulewicz
Lech Mularzuk
Sławomir Sklinda
Artur Trela
Rafał Walczak
Łukasz Witkowski