pb.pl

Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PGE03

Wartość jednostki: 102,31 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 102,31 zł
Min 1R: 100,07 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pieniężne
Rodzaj: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
Towarzystwo: TFI Energia

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
1D 102,30 0,01% -0,02%
7D 102,24 0,07% -0,15%
1M 102,09 0,22% -0,09%
3M 101,67 0,63% 0,05%
6M 101,00 1,30% 0,25%
1R -- 1,30%
3L -- 3,54%
YTD 100,20 2,13% 0,92%

Najlepsze fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1644,59 zł 2,73%
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 115,18 zł 2,46%
Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) 155,16 zł 2,15%
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 116,58 zł 2,14%
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 167,94 zł 2,08%