pb.pl
385,0000 zł
-4,47% -18,0000 zł
11 bit studios SA (11B)

Wyniki finansowe - 11BIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 149 5 134 5 226 9 506
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 556 1 778 2 234 4 566
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 587 2 251 1 699 6 193
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 589 1 535 1 335 5 470
Amortyzacja (tys. zł) 710 778 446 636
EBITDA (tys. zł) 6 266 2 556 2 680 5 202
Aktywa (tys. zł) 36 745 37 499 38 821 45 649
Kapitał własny (tys. zł)* 33 264 34 937 36 360 42 126
Liczba akcji (tys. szt.) 2 217,199 2 217,199 2 217,199 2 217,199
Zysk na akcję (zł) 2,070 0,692 0,602 2,467
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,003 15,757 16,399 18,999
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej