pb.pl
0,0900 zł
0,00% 0,0000 zł
2C Partners S.A. (2CP)

Informacje o spółce - 2CPARTNER

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka specjalizuje się w rewitalizacji i restrukturyzacji nieruchomości mieszkalnych, przede wszystkim kamienic. Prowadzi działalność na terenie całej Polski, koncentrując się na rynku warszawskim. Przedmiotem jej zainteresowania jest głównie segment szybko rotujących mieszkań o mniejszej i średniej powierzchni. Spółka sprzedaje mieszkania na rynku wtórnym w wysokim standardzie deweloperskim tworząc alternatywę dla nowobudowanych osiedli mieszkaniowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Smolna 40
Kod: 00-375
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4282346
Fax: +48 22 2130674
Internet: www.2cp.pl
Email: biuro@2cp.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: 2C Partners SA
Prezes: Tylec, Łukasz Paweł
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Liczba akcji: 11 558 908
Zatrudnienie:
  • 2 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: MS Rewident Marcin Solarski
NIP: 9512184278
KRS: 0000429963
EKD: 68,10
Ticker GPW: 2CP
ISIN: PL2CPRT00030

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 040 301,72 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 11 558 908 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 172 222
Liczba głosów na WZA: 11 558 908 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,35%
Kapitał akcyjny: 1 155 890,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 172 222
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,35%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,65%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kobbe SA 9 172 222 (79,35%) 9 172 222 (79,35%) 2019-03-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-07-17 11 500 000
1 150 000,00
0,10 0,10 11 500 000
1 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-04-03
2012-08-14
seria B - subskrypcja publiczna 2014-12-15 58 908
129 597,60
0,10 2,20 11 558 908
11 558 908,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Tylec, Łukasz Paweł Prezes Zarządu 2012-07-17 EASYCALL - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych