pb.pl
0,0900 zł
0,00% 0,0000 zł
2C Partners S.A. (2CP)

Wyniki finansowe - 2CPARTNER

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 336 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -179 0 -316 -219
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 493 0 -1 194 -572
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 501 0 -1 150 -552
Amortyzacja (tys. zł) 1 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -178 0 -316 -219
Aktywa (tys. zł) 30 436 21 422 21 110 21 235
Kapitał własny (tys. zł)* 6 547 -3 623 -5 036 -5 320
Liczba akcji (tys. szt.) 11 558,908 11 558,908 11 558,908 11 558,908
Zysk na akcję (zł) 0,043 0,000 -0,099 -0,048
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,566 -0,313 -0,436 -0,460
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej