pb.pl
0,1560 zł
0,65% 0,0010 zł
4MASS SA (4MS)

Wyniki finansowe - 4MASS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 707 1 568 3 816 3 539
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 143 321 470 199
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 137 275 454 144
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 137 207 454 144
Amortyzacja (tys. zł) 11 5 18 17
EBITDA (tys. zł) 154 326 488 216
Aktywa (tys. zł) 2 748 4 285 8 045 8 981
Kapitał własny (tys. zł)* 343 3 374 4 625 4 606
Liczba akcji (tys. szt.) 31 366,500 32 324,016 32 324,016 32 324,016
Zysk na akcję (zł) 0,004 0,006 0,014 0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,011 0,104 0,143 0,142
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej