pb.pl
0,1358 zł
0,59% 0,0008 zł
4MASS SA (4MS)

Wyniki finansowe - 4MASS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 816 4 374 2 866 2 984
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 470 -3 384 -589
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 454 -107 376 -612
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 454 -227 305 -541
Amortyzacja (tys. zł) 18 17 10 10
EBITDA (tys. zł) 488 14 394 -579
Aktywa (tys. zł) 8 045 8 560 8 847 10 522
Kapitał własny (tys. zł)* 4 625 4 235 4 910 3 999
Liczba akcji (tys. szt.) 32 324,016 32 324,016 32 324,016 32 324,016
Zysk na akcję (zł) 0,014 -0,007 0,009 -0,017
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,143 0,131 0,152 0,124
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej