pb.pl
1,7000 zł
-1,16% -0,0200 zł
5TH Avenue Holding SA (5AH)

Informacje o spółce - 5THAVENUE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Holding spółek celowych zajmujących się inwestowaniem w nieruchomości. Realizuje własne, kompleksowe projekty inwestycyjne zarówno w branży mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego jak również w branży obiektów komercyjnych, obejmujące całość procesu deweloperskiego. Działalność spółki koncentruje się przede wszystkim na projektach w atrakcyjnych lokalizacjach Warszawy.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Rzymowskiego 31
Kod: 02-697
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4011100
Fax: +48 22 4011170
Internet: www.5avenueholding.com
Email: office@5avenueholding.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: 5TH Avenue Holding SA
Prezes: Robel Jakub
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Liczba akcji: 19 060 000
Zatrudnienie:
  • 1 (2018r.) - spółka
  • 11 (2018r.) - grupa
Audytor: Polska Grupa Audytorska sp. z o.o.
NIP: 5222967449
KRS: 0000370247
EKD: 70,10
Ticker GPW: 5AH
ISIN: PL5AVNH00013

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 32 402 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 19 060 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 731 022
Liczba głosów na WZA: 19 060 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93,02%
Kapitał akcyjny: 1 906 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 731 022
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93,02%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 6,98%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
5th Avenue Investment Corporation Ltd. 10 500 000 (55,08%) 10 500 000 (55,08%) 2012-01-16 -
Real Corp sp. z o.o. 7 231 022 (37,94%) 7 231 022 (37,94%) 2017-09-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2010-09-13 100 000
100 000,00
1,00 1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:10 2010-11-05 0
0,00
0,10 0,00 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-23
seria B - subskrypcja prywatna 2011-03-14 9 000 000
900 000,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-23
seria C - subskrypcja prywatna 2011-04-21 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 15 000 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-13
seria D - subskrypcja prywatna 2011-04-21 4 060 000
6 902 000,00
0,10 1,70 19 060 000
1 906 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Robel Jakub Prezes Zarządu 2011-09-12 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Robel Karolina Przewodniczący RN 2016-04-06 -
Bogdaniuk Elżbieta Członek RN 2015-06-30 -
Robel, Kinga Anna Członek RN 2015-06-30 -
Robel-Becker Renata Członek RN 2016-04-06 -
Converse, Karolina Czesława Członek RN 2017-05-09 -