pb.pl
3,6000 zł
-10,00% -0,4000 zł
PHI Wierzytelności SA (PHI)

Wyniki finansowe - PHIWIERZY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 827 3 339 4 879 4 272
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 463 190 293 107
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 447 173 247 79
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 425 173 155 63
Amortyzacja (tys. zł) 8 4 4 6
EBITDA (tys. zł) 471 194 297 113
Aktywa (tys. zł) 3 470 3 990 4 449 4 247
Kapitał własny (tys. zł)* 1 756 1 955 1 735 2 193
Liczba akcji (tys. szt.) 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000
Zysk na akcję (zł) 0,340 0,138 0,124 0,050
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,405 1,564 1,388 1,755
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej