pb.pl
21,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
7LEVELS S.A. (7LV)

Wyniki finansowe - 7LEVELS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 56 335 642 610
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -316 -137 -56 -121
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -318 -140 -54 -121
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -318 -140 -54 -121
Amortyzacja (tys. zł) 8 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -308 -137 -56 -121
Aktywa (tys. zł) 1 363 1 272 1 162 1 124
Kapitał własny (tys. zł)* 1 236 1 096 1 042 921
Liczba akcji (tys. szt.) 500,000 500,000 500,000 500,000
Zysk na akcję (zł) -0,637 -0,279 -0,109 -0,242
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,471 2,192 2,083 1,842
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej