pb.pl
23,0000 zł
-0,86% -0,2000 zł
AAT Holding S.A. (AHL)

Wyniki finansowe - AATHOLD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 43 900 47 808 62 052 42 037
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 786 7 400 16 871 2 753
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 066 6 703 15 170 168
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 269 5 162 12 289 -877
Amortyzacja (tys. zł) 1 311 1 200 1 138 1 052
EBITDA (tys. zł) 5 097 8 600 18 009 3 805
Aktywa (tys. zł) 139 575 141 676 151 159 135 773
Kapitał własny (tys. zł)* 34 293 39 977 51 051 -3 091
Liczba akcji (tys. szt.) 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,284 0,645 1,536 -0,110
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,287 4,997 6,381 -0,386
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej