pb.pl
23,0000 zł
-0,86% -0,2000 zł
AAT Holding S.A. (AHL)

Wyniki finansowe - AATHOLD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 46 202 48 630 58 631 39 253
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 265 7 376 12 622 2 533
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 788 6 369 12 589 1 402
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 933 4 693 10 075 785
Amortyzacja (tys. zł) 1 289 1 344 1 296 1 272
EBITDA (tys. zł) 4 554 8 720 13 918 3 805
Aktywa (tys. zł) 133 384 135 891 145 617 141 380
Kapitał własny (tys. zł)* 17 323 22 670 33 308 34 591
Liczba akcji (tys. szt.) 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,117 0,587 1,259 0,098
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,165 2,834 4,163 4,324
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej