pb.pl
23,0000 zł
-0,86% -0,2000 zł
AAT Holding S.A. (AHL)

Wyniki finansowe - AATHOLD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 43 494 47 275 62 241 39 119
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 339 6 663 9 840 491
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 393 4 787 8 521 -647
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 240 3 740 6 747 -996
Amortyzacja (tys. zł) 1 273 1 307 1 329 1 262
EBITDA (tys. zł) 6 612 7 970 11 169 1 753
Aktywa (tys. zł) 126 250 133 584 137 464 130 700
Kapitał własny (tys. zł)* 4 659 8 332 15 064 16 013
Liczba akcji (tys. szt.) 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,530 0,468 0,843 -0,124
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,582 1,042 1,883 2,002
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej