pb.pl
23,0000 zł
-0,86% -0,2000 zł
AAT Holding S.A. (AHL)

Wyniki finansowe - AATHOLD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2013 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 45 521 51 431 34 505
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 8 588 9 077 3 402
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 4 199 3 652 766
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 3 329 2 763 474
Amortyzacja (tys. zł) 0 1 093 1 267 1 282
EBITDA (tys. zł) 0 9 681 10 344 4 684
Aktywa (tys. zł) 123 051 0 134 254 0
Kapitał własny (tys. zł)* -98 856 0 -77 931 0
Liczba akcji (tys. szt.) 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,416 0,345 0,059
Wartość księgowa na akcję (zł) -12,357 0,000 -9,741 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej