pb.pl
20,6000 zł
-0,96% -0,2000 zł
AB SA (ABE)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ABPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 871 273 2 973 755 1 878 380 2 069 919
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 17 434 32 621 16 892 18 293
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 14 428 29 180 13 311 14 773
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 605 23 703 10 269 12 198
Amortyzacja (tys. zł) 3 214 3 322 3 275 3 251
EBITDA (tys. zł) 20 648 35 943 20 167 21 544
Aktywa (tys. zł) 2 210 458 2 359 010 2 105 742 2 073 912
Kapitał własny (tys. zł)* 738 089 764 295 771 168 790 204
Liczba akcji (tys. szt.) 16 187,644 16 187,644 16 187,644 16 187,644
Zysk na akcję (zł) 0,717 1,464 0,634 0,754
Wartość księgowa na akcję (zł) 45,596 47,215 47,639 48,815
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej