pb.pl
18,9000 zł
5,00% 0,9000 zł
AB SA (ABE)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ABPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 783 980 1 871 273 2 973 755 1 878 380
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 22 564 17 434 32 621 16 892
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 621 14 428 29 180 13 311
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 127 11 605 23 703 10 269
Amortyzacja (tys. zł) 3 290 3 214 3 322 3 275
EBITDA (tys. zł) 25 854 20 648 35 943 20 167
Aktywa (tys. zł) 1 962 359 2 210 458 2 359 010 2 105 742
Kapitał własny (tys. zł)* 718 820 738 089 764 295 771 168
Liczba akcji (tys. szt.) 16 187,644 16 187,644 16 187,644 16 187,644
Zysk na akcję (zł) 0,749 0,717 1,464 0,634
Wartość księgowa na akcję (zł) 44,405 45,596 47,215 47,639
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej