pb.pl
1,4280 zł
0,00% 0,0000 zł
ABC Data SA (ABC)

Informacje o spółce - ABCDATA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest jednym z liderów rynku dystrybucji IT i czołowym graczem w Europie Środkowej. działającym bezpośrednio na obszarze Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier i Rumunii. Posiada jedną z największych w regionie ofertę ponad 180 tys. produktów przeszło 1 000 renomowanych marek.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Plac Europejski 1
Kod: 00-844
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6760900
Fax: +48 22 6141616
Internet: www.vicis.pl
Email: sekretariat@abcdata.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Vicis New Investments SA
Prezes: Lis Andrzej
Sektor: komputery i elektronika
EKD: pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Liczba akcji: 125 266 899
Zatrudnienie:
  • 438 (2018r.) - spółka
  • 634 (2018r.) - grupa
Audytor: Polska Grupa Audytorska sp. z o.o.
NIP: 5242617178
KRS: 0000287132
EKD: 62,09
Ticker GPW: ABC
ISIN: PLABCDT00014

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 178 881 131,772 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 125 266 899 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 127 939 248
Liczba głosów na WZA: 125 266 899 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 102,13%
Kapitał akcyjny: 125 266 899,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 127 939 248
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 104,35%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: -2,13%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
MCI Venture Projects VI sp. z o.o. SKA w porozumieniu z MCI.PrivateVentures FIZ i Also Holding AG 125 266 899 (100,00%) 125 266 899 (102,18%) 2019-10-15 -
Vicis New Investments SA 2 672 349 (2,13%) 2 672 349 (2,17%) 2015-03-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-12-06
realizacja oferty menedżerskiej seria I 7 598
0,00
1,00 0,00 125 266 899
125 266 899,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-20
realizacja oferty menedżerskiej seria I 7 598
0,00
1,00 0,00 125 259 301
125 259 301,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-21
2014-02-21
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E, F, G 29 539
0,00
1,00 0,00 125 251 703
125 251 703,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-22
2013-12-11
podwyższenie kapitału seria F i G 493 856
0,00
1,00 0,00 125 222 164
125 222 164,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-01-07
2012-12-27
podwyższenie kapitału seria D 2 878 869
0,00
1,00 0,00 124 728 308
124 728 308,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-20
2012-01-17
podwyższenie kapitału seria F 92 035
0,00
1,00 0,00 121 849 439
121 849 439,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-30
2012-01-17
podwyższenie kapitału seria E 285 404
0,00
1,00 0,00 121 757 404
121 757 404,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-30
seria A - akcje założycielskie 2007-07-25 500 000
0,00
1,00 0,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-02
2007-08-31
seria B - subskrypcja prywatna MCI Management SA 2007-11-15 54 972 000
0,00
1,00 0,00 55 472 000
55 472 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-02
2007-12-05
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2008-04-28 369 814
369 814,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2008-04-28 369 813
369 813,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2008-04-28 369 813
369 813,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2008-04-28 3 412 668
3 412 668,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii B 2008-04-28 44 000 000
44 000 000,00
1,00 1,00 99 472 000
99 472 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-02
2009-07-08
seria H - subskrypcja publiczna 2009-12-15 22 000 000
0,00
1,00 0,00 121 472 000
121 472 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-15
2010-06-17
seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii E, F, G, H 2011-06-30 2 128 416
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii J 2015-06-15 300 000
1 500 000,00
1,00 5,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seia J - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii I 2016-05-17 641 000
2 403 750,00
1,00 3,75 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z ABC Data SA na Vicis New Investments SA 2019-02-06 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-18
połączenie z SPV Sail sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-03-18 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-10-22 -113 019 410
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2018-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2017-12-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2017-12-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2016-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,39 zł
2016-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,39 zł
2015-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2015-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2014-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2014-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2013-09-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2013-09-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2012-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2012-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lis Andrzej Prezes Zarządu 2019-07-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dąbrowski, Ireneusz Wojciech Przewodniczący RN 2017-06-28 -
Bohdziul Fabian Członek RN 2014-01-01 -
Smorszczewski Cezary Członek RN 2014-06-23 -
Czechowicz Tomasz Członek RN 2017-06-28 MCI - Prezes Zarządu
PEMANAGE - Prezes Zarządu
HOOPLAPL - Przewodniczący RN
ATM - Członek RN
Kowalski, Piotr Maciej Członek RN 2017-12-11 -
Dąbrowski Jarosław Członek RN 2019-03-18 -
Konopiński Krzysztof Członek RN 2019-03-18 PEMANAGE - Członek Zarządu
IAI - Członek RN