pb.pl
0,1100 zł
-56,00% -0,1400 zł
ABM SOLID SA (ABM)

Informacje o spółce - ABMSOLID

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

ABM SOLID to grupa spółek budowlanych, które działają we wszystkich podstawowych segmentach branży budowlanej. Firma świadczy usługi kompleksowe "pod klucz" począwszy od projektowania obiektu, skończywszy na wykończeniu i uruchomieniu realizowanego obiektu. Głównym źródłem przychodów spółki są kontrakty z zakresu budownictwa nie mieszkaniowego, a w jego ramach przede wszystkim budownictwa przemysłowego (np. hale produkcyjne, obiekty magazynowe). Firma buduje także obiekty sportowe, budynki administracyjno-biurowe, a także realizuje inwestycje związane z budownictwem inżynieryjnym (np. zakłady utylizacji odpadów komunalnych, zakłady skojarzonej produkcji ciepła i elektryczności, sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków) i budownictwem mieszkaniowym.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Bartla 3
Kod: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kraj: Polska
Telefon: +48 14 6260207
Fax: +48 14 6224551
Internet: www.abmsolid.eu
Email: office@abmsolid.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ABM Solid SA
Prezes: Pawlik Marek
Sektor: budownictwo ogólne
EKD: budownictwo
Liczba akcji: 793 450
Zatrudnienie:
  • 201 (2018r.) - spółka
  • 262 (2018r.) - grupa
Audytor: Misters Audytor Adviser sp. z o.o.
NIP: 8730005511
KRS: 0000054847
EKD: 45,00
Ticker GPW: ABM
ISIN: PLABMSD00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 87 279,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 793 450 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 421 928
Liczba głosów na WZA: 1 257 400 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,17%
Kapitał akcyjny: 3 411 835,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 843 856
Cena nominalna akcji: 4,30 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,11%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 46,83%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Pawlik Marek z Barbarą Pawlik, firmą Barbara Barbara Pawlik 421 928 (53,17%) 843 856 (67,11%) 2014-07-03 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie w obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-07-27
połączenie z Res-Almet sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-31
seria C - subskrypcja prywatna 8 000
640 000,00
4,30 80,00 303 900
1 306 770,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - aport udziały w ABM Solid sp. z o.o. 1999-03-03 12 400
53 320,00
4,30 4,30 12 400
53 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-04-15
seria B - aport udziały w ABM Solid sp. z o.o. 1999-03-03 283 500
1 219 050,00
4,30 4,30 295 900
1 272 370,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-04-15
seria D - subskrypcja prywatna 2004-08-06 59 865
3 591 900,00
4,30 60,00 363 765
1 564 189,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-10-18
seria E - aport udziały w Hydro Solid sp. z o.o. 2004-12-22 11 916
0,00
4,30 0,00 375 681
1 615 428,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-12-28
seria F - subskrypcja prywatna 2005-06-29 88 269
5 296 140,00
4,30 60,00 463 950
1 994 985,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-10-07
split 1:10 2006-06-28 0
0,00
0,43 0,00 4 639 500
1 994 985,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-14
seria G - subskrypcja prywatna, aport udziały w Hydro Solid sp. z o.o., udziały w ABM Solid sp. z o.o. 2006-06-28 1 545 000
9 270 000,00
0,43 6,00 6 184 500
2 659 335,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-25
2006-08-14
2007-08-28
seria H - subskrypcja publiczna 2007-05-31 1 750 000
51 625 000,00
0,43 29,50 7 934 500
3 411 835,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-25
2007-07-31
2007-08-28
seria I - prawo poboru 1:1 emisja nie doszła do skutku 2011-12-05 7 934 500
15 869 000,00
0,43 2,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna emisja nie doszła do skutku 2012-02-28 15 869 000
0,00
0,43 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna emisja nie doszła do skutku 2012-06-12 2 500 000
0,00
0,43 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 10:1 2015-09-14 0
0,00
4,30 0,00 793 450
3 411 835,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-12-07 Split 10:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Pawlik Marek Prezes Zarządu 2006-10-12 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Waszkielewicz Wiesław Przewodniczący RN 2011-03-31 PATENTUS - Członek RN
Pawlik Dominik Wiceprzewodniczący RN 2007-09-10 -
Antończyk Jan Członek RN 2011-04-29 JWWINV - Wiceprzewodniczący RN
- Członek RN
Pawlik Barbara Członek RN 2013-10-02 -
Matera Sebastian Członek RN 2014-09-30 -