pb.pl
0,1100 zł
-56,00% -0,1400 zł
ABM SOLID SA (ABM)

Wyniki finansowe - ABMSOLID

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 112 14 169 13 188 9 471
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 728 -2 206 -6 789 -331
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 567 -2 306 -6 893 -348
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 778 -2 408 -7 533 -374
Amortyzacja (tys. zł) 974 790 35 499
EBITDA (tys. zł) 2 702 -1 416 -6 754 168
Aktywa (tys. zł) 75 607 71 535 63 228 61 866
Kapitał własny (tys. zł)* -154 438 -156 799 -164 798 -165 098
Liczba akcji (tys. szt.) 793,450 793,450 793,450 793,450
Zysk na akcję (zł) 2,241 -3,035 -9,494 -0,471
Wartość księgowa na akcję (zł) -194,641 -197,617 -207,698 -208,076
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej