pb.pl
30,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Asseco Business Solutions SA (ABS)

Wyniki finansowe - ASSECOBS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 46 229 41 680 54 464 68 687
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 463 11 766 13 347 20 874
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 14 639 11 753 12 736 20 884
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 962 9 501 10 212 17 010
Amortyzacja (tys. zł) 2 752 0 4 275 4 508
EBITDA (tys. zł) 17 215 11 766 17 622 25 382
Aktywa (tys. zł) 301 682 347 785 343 995 358 150
Kapitał własny (tys. zł)* 275 008 255 317 262 858 279 657
Liczba akcji (tys. szt.) 33 418,193 33 418,193 33 418,193 33 418,193
Zysk na akcję (zł) 0,358 0,284 0,306 0,509
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,229 7,640 7,866 8,368
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej