pb.pl
31,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Asseco Business Solutions SA (ABS)

Wyniki finansowe - ASSECOBS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2009 IV Q 2009 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 32 521 45 274 39 485 41 736
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 854 8 853 10 751 13 603
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 138 9 152 11 094 13 884
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 926 7 300 8 924 11 179
Amortyzacja (tys. zł) 2 402 2 562 0 2 752
EBITDA (tys. zł) 8 256 11 415 10 751 16 355
Aktywa (tys. zł) 0 288 916 272 567 282 885
Kapitał własny (tys. zł)* 0 259 371 251 782 262 961
Liczba akcji (tys. szt.) 33 418,193 33 418,193 33 418,193 33 418,193
Zysk na akcję (zł) 0,147 0,218 0,267 0,335
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 7,761 7,534 7,869
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej